Úvodní strana


Jak si vybrat správný kurz

<p>Pokud se pod&iacute;v&aacute;te do z&aacute;ložky Služby, najdete tam řadu možnost&iacute; jak a kdy se potkat.<br /> Dovol&iacute;m si teď jenom takov&yacute; mal&yacute; manu&aacute;l / rozcestn&iacute;k :-)</p> <p>Pokud vůbec nic nev&iacute;te o principech zdrav&eacute;ho viděn&iacute;, nikdy dř&iacute;v jste o tom nesly&scaron;eli nebo jen potřebujete dostat nějak&yacute; teoretick&yacute; z&aacute;klad, je pro v&aacute;s ta nejvhodněj&scaron;&iacute; varianta 2-hodinov&yacute; workshop: <a href="dospeli-2">SKVĚL&Yacute; ZRAK BEZ BR&Yacute;L&Iacute;</a>.</p> <p>Už v&iacute;te, o čem to cel&eacute; je a chcete se naučit z&aacute;kladn&iacute; techniky, pak přijďte na v&iacute;kendov&yacute; semin&aacute;ř: <a href="bryle-odkladam">BR&Yacute;LE? - ODKL&Aacute;D&Aacute;M!</a> nebo na někter&yacute; z t&yacute;denn&iacute;ch pobytů (BR&Yacute;LE? - ODKL&Aacute;D&Aacute;M! U BOSENSK&Yacute;CH PYRAMID a letn&iacute; kurz <a href="vemte-sve-oci-a-pater-na-dovolenou">VEMTE SV&Eacute; OČI A P&Aacute;TEŘ NA DOVOLENOU</a>.) Obsahově jsou podobn&eacute;, při dlouhodoběj&scaron;&iacute;ch pobytech m&aacute;me v&iacute;c času na procvičov&aacute;n&iacute; i na pr&aacute;ci s t&iacute;m, co n&aacute;s tr&aacute;p&iacute; vnitřně.</p> <p>Nechcete z nějak&eacute;ho důvodu absolvovat semin&aacute;ř ve skupině? Pak si můžete domluvit <a href="individualni-konzultace">INDIVIDU&Aacute;LN&Iacute; KONZULTACI</a>, kde se budu věnovat jenom v&aacute;m.</p> <p>Potřebujete ře&scaron;it viděn&iacute; pro va&scaron;e děti? V tuto chv&iacute;li m&aacute;me kroužek <a href="cviceni-pro-zdrave-videni-klub-stastnych-deti">CVIČEN&Iacute; PRO ZDRAV&Eacute; VIDĚN&Iacute; - KLUB &Scaron;ŤASTN&Yacute;CH DĚT&Iacute;</a>, a v l&eacute;tě s n&aacute;mi mohou děti vyrazit na t&yacute;denn&iacute; pobyt <a href="po-stopach-stastnych-deti">PO STOP&Aacute;CH &Scaron;ŤASTN&Yacute;CH DĚT&Iacute;.</a>&nbsp; V př&iacute;pravě je online kurz pro rodiče dět&iacute; a tak&eacute; pobytov&eacute; kurzy pro rodiče a děti. V&scaron;echny infomrace postupně najdete na str&aacute;nk&aacute;ch v seskci <a href="https://www.centrumzdravehovideni.cz/dospeli">SLUŽBY</a>.</p> <p>A <a href="firmy">FIRMY</a> mohou vyb&iacute;rat pro sv&eacute; zaměstnance z bohat&eacute;ho v&yacute;běru Programu zdrav&eacute;ho viděn&iacute; pro firmy.</p> <p>Věř&iacute;m, že si z na&scaron;&iacute; nab&iacute;dky kurzů a konzultac&iacute; vyberete a že se přid&aacute;te do rodiny těch, kdo vid&iacute;, že vid&iacute; :-)</p> <p>[odkaz 195]</p>

Desatero zdravého vidění

<p>Zvu v&aacute;s na objevov&aacute;n&iacute; z&aacute;kladn&iacute;ch principů, kter&eacute; vn&iacute;m&aacute;m jako z&aacute;kkladn&iacute; k tomu, abychom viděli co nejl&eacute;pe. A z&aacute;roveň se v životě c&iacute;tili co nejl&eacute;pe.</p> <p>V&scaron;ech deset bodů zdrav&eacute;ho viděn&iacute; najdete na m&yacute;ch z&aacute;ložk&aacute;ch, kter&eacute; rozd&aacute;v&aacute;m na semin&aacute;ř&iacute;ch, předn&aacute;&scaron;k&aacute;ch, festivalech,...</p> <p>A zde postupně najdete kr&aacute;tk&aacute; videa, kter&eacute; jednotliv&eacute; body rozv&aacute;d&iacute; a přibližuj&iacute;.</p> <p><a href="desatero-zdraveho-videni"><span style="color:#ffffff;"><strong><span style="font-size:18px;"><span style="background-color:#1abc9c;">VSTUPTE&nbsp;</span></span></strong></span></a><strong><span style="font-size:18px;">&nbsp; </span></strong>tedy d&aacute;l a pojďte objevit z&aacute;kladn&iacute; prinipy zdrav&eacute;ho viděn&iacute; krok po kroku....</p>