24
April
2023

ZVLÁDÁM SVÉ EMOCE

Autor: Jana
stones-3364324_1920

1- DENNÍ PRAKTICKÝ SEMINÁŘ JAK ZVLÁDNOUT STRACH, STRES A DALŠÍ EMOCE

Tuto nabídku je možné využít i samostatně, bez návaznosti na semináře na podporu zdravého vidění.

Emoce výrazně ovlivňují nejen naše prožívání okolního světa a situací, které se nám v životě dějí, ale stávají se i prvotní příčinou našich fyzických problémů a trápení.
Pokud emoce v sobě držíme a ukládáme a ve vypjatých situacích se rozhodujeme a jednáme na jejich základě, nejsou většinou naše rozhodnutí a akce ty nejsprávnější. Naopak pokud umíme emoci správně „zpracovat“ a naše jednání a konání vychází z vnitřního klidu a rovnováhy, jsou naše kroky ty nejlepší, jaké jde v danou chvíli učinit. Díky zvládnutí jednoduchých technik, které nám pomohou dostat se lépe do rovnováhy, budeme nejen spokojenější a vyrovnanější v osobním a pracovním životě ale budeme také daleko lépe a rychleji dosahovat svých pracovních i osobních cílů a přání.

CO SE NAUČÍTE

  • Jak fungují emoce a pocity
  • Jak funguje vědomí a mysl
  • Základní princip práce s emocemi a pocity
  • Všechno budeme na konkrétních tématech při vzájemné práci procvičovat
  • Po skončení kurzu budete mít základní nástroj, se kterým můžete okamžitě pracovat nejen sami se sebou, ale budete schopní v základních věcech pomoc i vašim nejbližším.

ČASOVÁ DOTACE:
1 den od 9:30 do 17:30 s 1 hodinovou přestávkou na oběd (7 hodin výuka)

MÍSTO A VYBAVENÍ

  • Volná klidná místnost se sezením – na židlích nebo na zemi na polštářcích
  • Židle nebo polštářky na sezení
  • Nedoporučuji konat v prostorách společnosti, ale vždy externě

POČET ÚČASTNÍKŮ:
 Do 12 účastníků

Na semináři se mohou otvírat i citlivá osobní témata, budeme nastavovat vždy pro danou skupinu, co je pro ně ještě komfortní a přijatelné. Každopádně je dobré vždy zvažovat i složení skupiny z tohoto pohledu. V těchto případech doporučuji doplnit seminář o individuální konzultaci pro účastníky, aby bylo možné dotknout se i osobnějších témat tam, kde to bude potřeba.
Jako variantu nabízím možnost zařadit zájemce ze společnosti do veřejných kurzů.
 

CENA:  12.500,- Kč / seminář nebo 1.500,- Kč za účastníka ve veřejném kurzu.
Možno domluvit i formou benefitu s částečnou úhradou od firmy a doplatkem od zaměstnance

LEKTOR:  Jana Pozlovská

OBJEDNÁVKA SEMINÁŘE PRO VAŠI FIRMU:
Jana Pozlovská, e-mail: jana@soham.center. tel: 602 731 021
seminář lze uspořádat i v anglickém jazyce

 

Zpět